Eyde Konditori har tidigere blitt sertifisert for sin miljøinnsats av Miljøfyrtårn, et synlig bevis på vårt ansvar og et konkret verktøy for kontinuerlig miljøforbedringer og grønn omstilling. Onsdag 19. juni 2024, hadde vi igjen tilsyn og ble resertifiserte for 3 nye år. Resertifiseringen viser vår forpliktelse til miljøansvar og bærekraftig praksis.

Miljøfyrtårn-sertifisert

Resertifisert som Miljøfyrtårn, 20. juni 2024

«Takk for innsatsen dere har lagt ned i arbeidet med resertifiseringen. Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling. Deres Miljøfyrtårn-sertifikat er nå godkjent og gyldig i tre år til, gratulerer så mye. Resertifisering er viktig for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring.

Lykke til med det daglige miljøarbeidet videre frem mot neste resertifisering!»

– Stiftelsen Miljøfyrtårn-

Eyde Kraft AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:

  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering som tildeles bedrifter og offentlige virksomheter som oppfyller visse miljøkrav. Den ble etablert for å fremme bærekraftig praksis i små og mellomstore bedrifter, samt offentlige institusjoner. Sertifiseringen dekker flere områder, inkludert; avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.

For å bli sertifisert må en virksomhet gjennomføre en sertifiseringsprosess som inkluderer både en intern og ekstern revisjon. Sertifikatet må fornyes hvert tredje år, med årlige rapporteringskrav for å sikre kontinuerlig forbedring.

Les mer: www.miljofyrtarn.no 

Eyde Konditori sertifiseres etter følgende kriterier
Catering og storkjøkken, Enkle serveringssteder, Felleskriterier, privat og statlig.

Forbedringer – vi ønsker dine innspill:

Som Miljøfyrtårn ønsker vi å gi mulighet for innspill for å forstå hvilke behov og forventninger kunder og samarbeidspartnere har til virksomhetens varer og tjenester og hvordan de kan forbedres.

Har du innspill på hvordan vi kan forbedre klima- og miljøpåvirkningen av varer og tjenester vil vi gjerne høre dem. Bruk skjemaet eller send en e-post til post@eydemat.no med kommentar og synspunkter.

Too good to go!

Too Good To Go-appen er verdens største markedsplass for overskuddsmat. Fremdeles velsmakende varer selges til 25-50% av den opprinnelige utsalgsprisen.

Vi reduserer matsvinn, og du får deilige godbiter til en rimelig pris. Vi kaller det en vinn-vinn situasjon!

TGTG logo

Miljøsertifikatet er et synlig bevis for Mathuset Eydes bærekraftsfokus

Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere matsvinn. Vi gir deg mulighet for deilige godbiter til en rimelig pris, via Too Good To Go!